Profil advokátní kanceláře

Živnostenské právo

  • kompletní právní poradenství výhod a nevýhod, práv a povinností plynoucích z jednotlivých forem podnikání

  • zajištění vydání živnostenského oprávnění

  • komplexní zastupování v řízení před živnostenským úřadem