Profil advokátní kanceláře

Veřejné zakázky

Komplexní právní poradenství jak uchazečům, či zájemcům o veřejnou zakázku, tak zadavatelům veřejných zakázek (a to především z řad obcí, společností s majetkovou účastí obcí či státu).

Zadavatelé

  • právní poradenství a analýza při výběru druhu zadávacího řízení;
  • příprava kompletní zadávací dokumentace;
  • odborné konzultace při námitkovém řízení, zastupování ve správním řízení.

Uchazeči

  • právní rozbor zadávacích podmínek;
  • posouzení přípravných nabídek předkládaných zadavatelům;
  • právní zastupování při ochraně proti nesprávnému postupu zadavatele (vypracovávání námitek stěžovatelů, zastupování v řízení vedeném před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zastupování ve správním soudnictví);
  • odborná pomoc při zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Trestněprávní hledisko

  • trestní obhajoba ve věcech dotýkajících se práva veřejných zakázek (tedy především ve věcech trestného činu Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 zákona č. 40/ 2009 Sb., trestního zákoníku, či Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle § 257 trestního zákoníku).