Profil advokátní kanceláře

Trestní a přestupkové právo

  • vypracování písemných podání orgánům činných v trestním řízení

  • vypracování a podání kvalifikovaných trestních oznámení v případě podezření ze spáchání trestného činu

  • poradenství a zastupování v řízení před orgány činnými v trestním řízení

  • poradenství a zastupování v řízení o přestupcích