Profil advokátní kanceláře

Stavební právo

  • zajištění poradenství a zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení

  • vypracování a právní rozbory smluv o dílo a smluv o výstavbě