Profil advokátní kanceláře

Správní právo

  • kompletní poradenství a zastupování v řízeních před správními orgány (stavební řízení, katastrální úřady, PČR - dopravní nehody, cizinecká policie, účast při úkonech…)

  • vypracování správních podání a opravných prostředků vůči správním institucím