Profil advokátní kanceláře

Rodinné právo

  • kompletní poradenství a zastupování v řízení o rozvod manželství (tzv. klasický rozvod, smluvní neboli konsensuální rozvod, rozvod proti vůli druhého manžela)

  • právní poradenství a vypracování dokladů ohledně úpravy či vypořádání společného jmění manželů

  • úprava poměrů nezletilých, rodičovská zodpovědnost, práva dětí

  • problematika výživného, kompletní poradenství a zastupování v řízení o výživné

  • předmanželské smlouvy