Profil advokátní kanceláře

Pracovní právo

  • vztahy zaměstnavatel - zaměstnanec

  • vypracování a právní rozbory pracovních smluv, manažerských smluv a smluv o výkonu funkce dle instrukcí a potřeb klienta

  • ukončení pracovního poměru

  • vypracování a právní rozbory dohody o individuální a kolektivní hmotné odpovědnosti

  • náhrada škody v pracovním právu

  • kompletní poradenství a zastupování v pracovněprávních sporech