Profil advokátní kanceláře

Vymáhání pohledávek

  • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek, spolupráce se soukromým exekutorem

  • vypracování veškeré dokumentace - uznání dluhu, dohod o úhradě dluhu, splátkových kalendářů, dohod o vzájemném zápočtu, jednostranných zápočtů, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, postoupení pohledávek, dohod o srážkách ze mzdy a jiných příjmů apod.

  • optimalizace obchodní dokumentace

  • přihlášky pohledávek do likvidace, konkursního a vyrovnacího řízení