Odkazy, které se mohou hodit

Odkazy

Zákony

Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů Česká republika, Sbírka mezinárodních smluv Česká republika
Obchodní zákoník (www.iadvokat.cz)
Občanský zákoník (www.iadvokat.cz)
Zákoník práce - novela (www.iadvokat.cz)
Občanský soudní řád (www.iadvokat.cz)
Celní předpisy - sazebník
Zákon o veřejných dražbách (www.iadvokat.cz)
Autorský zákon (www.iadvokat.cz)
Živnostenský zákon (www.iadvokat.cz)
Zákon o daních z příjmu (www.iadvokat.cz)
Zákon o konkursu a vyrovnání (www.iadvokat.cz)
Trestní zákon (www.iadvokat.cz)
Zákon o trestním řízení soudním - trestní řád (www.iadvokat.cz)
Texty významných právních předpisů ČR, Evropy, světa
ASPI - poslední­ předpisy a novely ve Sbírce zákonů a mezinár. smluv ČR
Texty právních předpisů
INCOTERMS 2000 Mezinárodní obchodní komory (www.iadvokat.cz)
Zlatá pravidla INCOTERMS (www.iadvokat.cz)
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (www.iadvokat.cz)
BUNDESGESETZE.DE

Vzory

Školení pro podnikatele - LEGISLATIVA
Formuláře a vzory smluv
Zajímavé vzory smluv
Vzory smluv - kartotéka
Právní rádce - vzory
Šablony daňové
Šablony podnikání
Šablony živnostenský úřad
Formuláře státní zprávy
Vzory in english

Databáze

Administrativní registr ekonomických subjektů - ARES
ARES - subjekty Střediska cenných papírů
Adresář složek - seznam elektronických adres (www.iadvokat.cz)
Obchodní rejstřík
ABC českého hospodářství
Registr živnostenského podnikání
Ochranné známky
Katastr nemovitostí
Konkursní noviny, likvidace
Obchodní věstník
Obchodný register SK
Živnostenský register SK
Obchodní rejstřík Švýcarsko
Companies House
Firmen Index Österreich
Zentrales Handelsregister Wirtschaftsdatenbank im Internet

Instituce

Ústavní soud
Nálezy a usnesení ústavního soudu ČR
Nejvyšší soud
Přehled soudců
Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
Portál justice ministerstva spravedlnosti
Ústřední orgány státní správy
Exekutorské úřady ČR
Evropská unie on-line
Delegace Evropské komise v České republice
EUROSKOP vše o vstupu ČR do Evropské unie
Strukturální fondy Evropské unie
Mezinárodní obchodní komora
Komise OSN mezinárodního obchodního práva
Rada Evropy a lidská práva (soud ve Štrasburku)
Complete list of the Council of Europe's treaties

Právní odkazy

EPravo.cz
Juristic
INJUSTICE
Sbírka zákonů jinak
Soudní poplatky
Užitečné adresy pro advokáty
Další právní odkazy