Profil advokátní kanceláře

Obchodní právo

 • právo obchodních společností a družstev (korporační právo):
  • zakládání všech typů obchodních společností a zajištění jejich právní agendy, tj. zejména vypracování vnitřních dokumentů společností
  • úprava právních poměrů a zajištění provedení změn zápisů obchodních společností a družstev v obchodním rejstříku
  • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • změny a transformace obchodních společností
  • převody obchodních podílů
  • likvidace společností
 • obchodní závazkové vztahy:
  • vypracování a právní rozbory pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv dle požadavků klienta (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy atd.)
  • vymáhání pohledávek z obchodního styku
  • právní úprava zajišťovacích instrumentů v obchodním právu, poradenství