Profil advokátní kanceláře

Nemovitosti

  • vypracování a právní rozbory smluv o převodech nemovitostí a spoluvlastnických podílů, smlouvy dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v pl. znění

  • vypracování a právní rozbory smluv nájemních, podnájemních apod.

  • komplexní zastupování v soudních řízeních ve věcech nájmu, tj. zejména v řízeních o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, určení neplatnosti výpovědi apod.

  • vypracování a právní rozbory stanov bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

  • vypracování a právní rozbory zástavních smluv a smluv o zřízení věcného břemen

  • poradenství a zastupování v řízení před katastrálními úřady, právo katastru nemovitostí

  • bytové právo