Profil advokátní kanceláře

Konkurzy

  • vypracování návrhů a příprava podkladů návrhů na prohlášení konkursu a na vyrovnání

  • vypracování přihlášek pohledávek do konkursního a vyrovnacího řízení

  • zastupování věřitelů v konkursním řízení

  • incidenční spory

  • excindační spory

  • kompletní právní servis správcům konkurzních podstat i věřitelům úpadců